DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ PROGRAMI

DOĞAL DİL ÖĞRETİM PROGRAMI

Erken dönem iletişim sorunlarının giderilmesi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek akademik başarısızlık ve duygusal sorunların da önüne geçebilmekte ya da en azından bu sorunları hafifletebilmektedir.

Dolayısıyla, dil ve konuşma sorunları olan çocukların dil gelişimlerine destek olabilmek için, dil ve iletişim becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir.

Dil ve iletişim becerilerinin uygulanıp öğretilmesi için doğal bağlamların hedef haline getirilmesi, doğal olarak çevre ile olacak olan iletişiminin cesaretlendirilmesi ve çocuk ile birlikte iletişime girecek kişilerin bu iletişimi kolay bir hale getirilmesi gerekmektedir.

Merkezimizde Doğal Dil Eğitim Programı  uzman terapistlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız doğal dil eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.