Gelişim geriliği gösteren çocuklarımızın eğitiminin yetersiz kaldığı durumlarla sık sık karşılaşmaktayız. Bu çocukların yaşıtlarına yakın bir seviyeye gelebilmeleri için daha yoğun ve nitelikli bir özel eğitime ihtiyaçları vardır.

Yapılan bilimsel araştırmalar; erken yaşta tanı alıp doğru eğitim yöntemleri ile yoğun olarak özel eğitim alan çocukların yarısına yakınında belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, eğitimlerini yaşıtları ile birlikte genel eğitim sistemi içerisinde sürdürebildiğini ve yaşıtlarının sahip oldukları becerileri edinerek bağımsız olarak toplumda yaşamlarını devam ettirebildiklerini göstermektedir.

Merkezimizde Yoğunlaştırılmış Özel Eğitim Programı kapsamında eğitsel değerlendirmesi yapılan çocuklar gereksinimleri doğrultusunda farklı yoğunluklardaki programlarımızdan destek alabilmektedirler.

Yoğunlaştırılmış Özel Eğitim Programımız; Otizm, Erken Çocukluk ve Özel Öğrenme Güçlüğü alanlarında eğitim koordinatörümüz tarafından planlanmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız yoğunlaştırılmış eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Merkezimizde DEAH gösteren öğrencilerimizin öncelikli gereksinimlerine göre uzman terapistlerimiz tarafından bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

Merkezimizde uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.

Whatsapp Aç
Bize Sorun
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?